Bambu – ett utmärkt val

Bambutyg är ett utmärkt val för lagret mot huden eftersom bambu är…

• lika mjukt som silke

• varmt när det är kallt och kyler ner dig när det är varmt tack vare fiberns ihåliga struktur

• väldigt absorberande och därmed känns torrt mot huden

 

Bambu är ett ekologisk val, eftersom…

• det är en av planetens mest snabbväxande växter

• den växer utan gödningsmedel eller pesticider och endast kräver minimal bevattning

• den frisätter 35% mer syre till atmosfären än ett träd

• den skördas på ett sätt som lämnar kvar rotsystemet i jorden, vilket hjälper till att förhindra jorderosion och jordskred

• kommersiellt odlad bambu för tyg är inte pandamat, utan en helt annan art.